languagessl 
 
 

Pilotne akcije

Glassolating

Tehnologija fazno spremenljivih materialov v steklenih ovojih stavb

kaj

Glassolating predvideva testiranje tehnologije fazno spremenljivih materialov (PCM) v transparentnih ovojih stavb, ki se bo izvajala na dveh lokacijah: (1) v stavbi sedeža CIRCE in (2) na preskuševališču, izdelanem posebej za podrobnejše testiranje delovanja PCM. Na ta način bo tehnologija preizkušena v realni zgradbi z različnimi prostori, orientacijo, uporabo in možnostmi (1), kot tudi v standardni konstrukciji (2), kar bo omogočilo primerjavo delovanja tehnologije PCM in običajne tehnologije za izvedbo transparentnih ovojev stavb.

zakaj

Glassolating si prizadeva zmanjšati porabo energije z izboljšanjem mehanizma prenosa toplote/mraza v izbrani stavbi, saj tehnologija PCM omogoča zmanjšanje toplotnega učinka toplote in mraza, in s tem pomaga ohranjati prijetno temperaturo tekom celega leta. Poleg tega je to tehnologija, ki se lahko uporablja za večino storitvenih zgradb, prisotnih v mestih, in ima zato velik potencial za posnemanje.

kje

Glassolating se bo izvajal v Zaragozi (regija Aragon v Španiji), v poslovni stavbi v lasti CIRCE-a in Univerze v Zaragozi. Stavba je že predstavitvena stavba za tehnologije energetske učinkovitosti in integracije obnovljivih virov energije.

 
 
The sole responsibility for the content of webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
© 2013 - Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Legal notes | P. IVA 00531590321