languagessl 
 
 

Pilotne akcije

InfraSUN

Sonce kot infrastruktura

kaj

InfraSUN temelji na uvedbi solarnega ogrevanja in hlajenja ter prikazu modelov za njuno uvedbo v smislu 'sonca kot infrastrukture'. Kombinacija različnih sončnih (toplotnih) tehnologij se bo uporabljala za oceno, prikaz in promocijo koncepta novega infrastrukturnega gospodarskega modela, ki bi omogočal večjo rabo sončne energije in zmanjšanje stroškov energije za končne uporabnike v storitvenem (terciarnem) sektorju.

 

zakaj

Tehnologija sončnega ogrevanja in hlajenja bi lahko v prihodnosti igrala pomembno vlogo, še posebej, ker je združljiva z večino konvencionalnih načinov ogrevanja, nudi pa tudi visoko učinkovitost, še posebej, ko je vključena v sistemih daljinskega ogrevanja. Sončno hlajenje ima prednost tudi zaradi soodnostnosti med oskrbo z energijo in potrebami po hlajenju - ko je namreč sončni vir najmočnejši, je povpraševanje po hlajenju najvišje. Tehnologije sončnega ogrevanja in hlajenja imajo velik potencial pri zmanjšanju izpostavljenosti in občutljivosti na nihanja cen energentov, saj večina stroškov nastopa v začetni fazi vlaganj, operativni stroški pa so minimalni. Ekonomski infrastrukturni model bo predlagal rešitve, ki omogočajo uvajanje tovrstnih sistemov.

--

Ogled obratovalnih podatkov pilotnega sistema (delovne temperature, moči, toplota, hlad...) je na voljo na spletni strani:

emiliemon.ijs.si

--

Pogled na kolektorsko polje iz zraka:

Collectors air

Hladilni sistem (adsorpcijski) z zalogovnikom toplotne energije:

Chiller 

Več o pilotnem objektu v medijih:

Video prispevki: 

http://www.tromba.si/infrasun-bivanjsko-razkosje-s-soncem (Agencija Tromba, www.tromba.si)

Internet in tiskani mediji:

http://www.sonnewindwaerme.de/solarthermie/solares-heizen-kuehlen-pilotanlage-slowenien-eingeweiht

http://www.delo.si/znanje/znanost/emilie-na-strehi.html

http://www.delo.si/znanje/znanost/cerar-sem-za-vecjo-tehnolosko-usmerjenost-drzave.html

http://www.kpv.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/225/7537/cb63e984de64f71f00afa24a9eca2b1d/

http://www.deloindom.si/solarni-kolektorji/pilotni-projekt-na-ijs-sonce-kot-infrastruktura

http://www.energetika.net/novice/clanki/miro-cerar-na-ijs-uradno-otvoril-soncni-pilotni-projekt-emil  

http://www.energetika.net/novice/reportaze/institut-jozef-stefan-stavi-tudi-na-trajnostno-energijo?utm_source=en.novice

http://oe.finance.si/8813046/Nova-tehnologija-na-strehi-instituta?metered=yes&sid=394479827

http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/2703/Na-IJS-zazivel-projekt-Emilie-InfraSUN.aspx#.VE9khrV0y70

https://krog.sta.si/2065908/cerar-na-ijs-vsak-dosezek-je-odlicen-le-toliko,-kolikor-sluzi-ljudem 

kje

Pilotni objekt je nameščen na stavbi C na Institutu Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.

Obisk in ogled je od 15. julija 2014 dalje možen po predhodnem dogovoru.

Kontakt:

gasper.tavcar@ijs.si,

(01) 477 32 25

jure.cizman@ijs.si,

(01) 588 54 26

collectors

Detajl kolektorskega polja:

collectors detail

Hibridni hladilni stolp:

recooler

Rekuperacija toplote:

Heat recovery

 
 
The sole responsibility for the content of webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
© 2013 - Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Legal notes | P. IVA 00531590321